LEHÇE KONUŞMA KULUBÜ


AMAÇ :

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Lehçe Konuşma Kulübü’nün amacı, Leh Dili ve Edebiyatı ile ilgilenen “Leh Dili ve Edebiyatı” Anabilim dalında eğitim görmekte olan öğrencilerin Lehçesini geliştirmek, Polonya kültürüne ve edebiyatına dair bilgilendirmek, Polonya sinemasını, mutfağını, sanatını vb. alanlarda öğrencilerin sözlü ve yazılı çalışmalar ortaya koymalarını sağlamak,  Lehçe Konuşma Kulübü’nün amaçlarına uygun olarak seminer, konferans, okuma toplantıları, kültür faaliyetleri, Lehçe konuşma toplantıları, gezi faaliyetlerinde bulunmaktadır.

GENEL FAALİYET ALANLARI:

. Leh Dili ve Kültürüne ilişkin öğrencilerin bilgi ve kültürünü arttırmak amacıyla yurt içi eğitim gezileri düzenlemek. (Müzeler, kütüphaneler, Polonezköy, Ankara Büyükelçiliği vs.)

. Fakülte bünyesinde dönemsel sergiler (II. Dünya Savaşı’nın 80. Yıldönümü), Polonya Günleri’nde yapılan öğrenci faaliyetleri (koro, seminerler, konferanslar) düzenlenmesi.

. Polonya Edebiyatına ilişkin şiir ve roman incelemelerinin yapılması.

. Dönemsel olarak Polonya’dan sunum, sergi, kültür tanıtımı amaçlı öğretim elemanlarının derslere ve kulüp toplantılarına katılması.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (2019-2020): Derya Ergin(Başkan), Ali Abdulmajeed(Başkan Yardımcısı), İsmail Hakkı Özdemir(Sayman), Nur Bayır(Yazman), Dilara Kılıç(Üye).

DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ(2018’den itibaren): Doç. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner


Yaklaşan Etkinlikler

Konum