Yönetim

Ana Bilim Dalı Bşk.
Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Doç.Dr. HACER TOPAKTAŞ ÜSTÜNER